KS&P.nl - IT audit assurance advisory

Profiel
KS&P is een organisatie die zich richt op IT-auditing. De dienstverlening bestaat zowel uit het geven van assurance als advisering.

Bij KS&P staan de volgende uitgangspunten centraal:

- Deskundigheid en onafhankelijkheid
- Kwaliteit
- Klantgerichtheid
- Communicatie

Deskundigheid en onafhankelijkheid
De beroepsorganisatie van IT -auditors (NOREA) stelt eisen als het gaat om permanente educatie en onafhankelijkheid. Zij toetsen jaarlijks of de individuele leden zich aan deze eisen houden.

Kwaliteit
Uitgangspunt bij al onze werkzaamheden is dat wij goede kwaliteit bieden. De kwaliteit wordt geborgd door de opleiding en werkervaring van onze auditors en door onderlinge collegiale review op uitgevoerde audits.

Klantgerichtheid

De auditors van KS&P houden van hun vak. Dit leidt er echter niet toe dat onze auditors van hun vak hun hobby maken. Bij de bepaling van de audits en de scope ervan staat de klant centraal en niet de auditor. Wij luisteren naar de behoeften van de klant en samen met de klant worden de audits, de scope en de wijze van terugkoppeling bepaald. Uit dit samenspel kunnen maatgemaakte audits ontstaan of desgewenst gewoon standaard audits.

Communicatie
Als KS&P hechten wij aan goede communicatie tussen de auditor, opdrachtgever en audittee. Wij communiceren in begrijpelijke taal en proberen, voor zover mogelijk, vakjargon te vermijden.

 

 

© 2018 - KS&P All rights reserved