KS&P.nl - IT audit assurance advisory

IT-Systemen en infrastructuur
De kwaliteit van informatiesystemen, controles binnen systemen en gebruikerscontroles zijn van groter belang dan ooit, door het ontstaan van procesketens over bedrijfsgrenzen heen. Organisaties moeten in toenemende mate rekenschap afleggen over de betrouwbaarheid en continuïteit van hun informatiesystemen.

De auditors van KS&P kunnen uw systemen op deze “kwaliteitscriteria” beoordelen en nagaan in hoeverre is voldaan aan interne - en externe eisen.

© 2019 - KS&P All rights reserved