KS&P.nl - IT audit assurance advisory

IT-Projects
IT-projecten en – programma’s vergen veel van de mensen in de organisatie. De complexiteit en de continu veranderende omgevingsfactoren maken IT-projecten en –programma’s lastig te managen. De auditor/adviseur van KS&P als externe adviseur is geen Haarlemmerolie, echter hij of zij kan uw organisatie een spiegel voorhouden die u ondersteunt bij het nemen van maatregelen om tot een goed eindresultaat te komen.

Kritische blik op continuiteit en resultaat

De auditors van KS&P ondersteunen u bij het onder controle houden en krijgen van IT-projecten en programma’s door het leveren van een breed scala aan diensten. Zij hebben bijzondere aandacht voor de risico’s en verbeterkansen. Door die aspecten tijdig te belichten, kunnen problemen tijdens het project of programma voorkomen worden.

De auditors van KS&P zorgen ervoor dat voldoende aandacht wordt besteed aan het beheersen van de risico’s en het borgen van de maatregelen. Dit kan zowel het projectmanagement, de projectorganisatie als de projectresultaten betreffen.

Mogelijkheden voor audits zijn bijvoorbeeld korte, maar indringende, assessments vooraf of tijdens het project of via een onafhankelijke quality assurance op de projectorganisatie of juist in samenwerking met u. Ook indien een project of programma dreigt te verzanden, kunnen de auditors van KS&P de oorzaken daarvan analyseren en met een op maat gesneden pakket van best practices u adviseren.

© 2019 - KS&P All rights reserved