KS&P.nl - IT audit assurance advisory

IT-Governance

Met een toenemend aantal wetten, regels en codes wordt het niet eenvoudiger organisaties verantwoord te besturen en bedrijfsprocessen aantoonbaar te beheersen. Corporate governance vergt veel bestuurlijke aandacht. Dat heeft eveneens implicaties voor de IT-organisatie.

Bij IT Governance gaat het om een heldere visie op de inzet van informatietechnologie binnen een organisatie, het oplossen van sourcingvraagstukken, een goede aansturing en beheersing van de IT-inspanningen, het afleggen van verantwoording en het uitoefenen van toezicht hierop. Daar hoort transparantie bij, ook tegenover de medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van opleiding en voorlichting. Daarnaast speelt beheersing en beveiliging van IT-systemen een niet te onderschatten rol.

© 2019 - KS&P All rights reserved